Avukat Ibrahim Bayram diğer faaliyet alanlarının yanı sıra müvekkillerine gayrimenkul yatırımlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Gayrimenkullerin alımı, satımı, devri ve kiralanması, bu işlemlere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
  • Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Gayrimenkullerin ve gayrimenkullere bağlı ayni hakların değerlendirilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.